• +359 887676616
 • office@bolliereventsgroup.com
 • Пон - Пт: 09:00 - 18:00

Блогът

ВИДОВЕ КЕТЪРИНГ СЪБИТИЯ

Скъпи читатели, 

С днешната статия бих искала да ви запозная с видовете кетъринг събития и защо е важно да се прави разлика между тях. 

Видове кетъринг събития:

В зависимост от характера на дейността и потребителските групи, подразделят

кетъринговата дейност в различни направления:

● кетъринг за организираното хранене – в тази група се включват хотели и ресторанти, заведения за бързо обслужване, кафе-сладкарници, барове и др.

● кетъринг за промишлеността и търговията – предоставя кетъринг услуги за работещите в промишлеността и за търговията.

● кетъринг за транспортните средства – за авиокомпании, за железопътния и морски транспорт и др.

● кетъринг за други институции и прояви – кетъринг за армията, контракт кетъринг (услуги по договор за бизнеса, училища, лечебни заведения и други организации)

● външен кетъринг (организиране и провеждане на увеселения, тематични шоупрограми, банкети, частни празненства, обслужване на спортни и др. събития, др.

Направленията в кетъринга може да се формират и в зависимост от нуждите, предпочитанията и социалния статус така:

● корпоративен кетъринг (индустриален кетъринг) – услуга, специализирана в обслужването на институции, държавни предприятия, училища, болници, банки и т.н.

● социален кетъринг – ориентиран е основно към обслужването на частни лица и предоставянето на комплексната услуга кетъринг при организиране на лични празници, официални поводи и тържества.

● авиационен кетеринг -счита се за класическия вид кетъринг, от който произлизат всички останали видове. Осъществява се като доставка на храни, хранителни продукти и напитки от заведения за хранене или кухни-майки към борда на заминаващи самолети за консумация на пътниците по време на полет.

Технология: на практика се извършва, като подадената към заведенията или кетеринг фирми заявка за храни и напитки бъде изпълнена и транспортирана от мястото на нейното приготвяне (кухните на заведенията) до самолета няколко часа или непосредствено преди самия полет (в зависимост от вида на ястията). Храната и напитките се претоварват на борда на самолета и се съхраняват в хладилни съоръжения или големи термоси за съхранение на храна. След излитане на самолета храната и напитките според менюто и времетраенето на полета се сервира на пасажерите (пътниците) от стюардесите.

• Доставчиците на авиационен кетъринг услуги (заведения или кетъ¬рингови фирми) трябва да са сертифицирани по системата НАССР за контрол на риска, приготвяне на безопасна и качествена храна, да са с опит и традиции в „изнесеното обслужване“ и авиодоставките на храни и напитки.

• Специализация в производството на единтични, стандартизирани като ка¬чество храни в средни и големи обеми (бройки) предимно пакетирани.

• Използване на специални хладилни съоръжения за съхранение и транспортиране на храните и хранителните продукти в зависимост от разстоянията на доставките.

• Синхрон и съгласуване на действията по логистиката за избягване на финансови загуби при неточна координация на доставките за различните полети.

• Наличие на дежурни звена за обслужване в кетъринг фирми и заведения.

Съвременният авио кетъринг в държави с летища, от които се осъществяват стотици полети дневно, свързани с производството, транспортирането и съхранението на една и съща храна в дълги серии (стотици бройки) по едно и също време крие огромни рискове от отравяния и епидемии, поради което се изисква използване на специализирана система за съхранение, раз¬делно събиране и унищожаване на хранителните и други отпадъци.

● индустриален кетъринг- свързан е с организиране изхранването и обслужването на работещите в държавни учреждения (Ведомства Министерства), фирми и предприятия, банки, административни офиси и др. За целта доставчиците разработват предварително едноседмични или двуседмични менюта с възможност за избор, които включват обикновено различни варианти за закуска, обяд и вечеря. Служителите (работещите) избират определените варианти (ястия) предварително, след което всички заявки по дни се събират и изпълняват по реда на заявяване. Приготвената за деня или за няколко дни храна се транспортира до местоназначението и се сервира на определените за целта места. Обслужването се осъществява обикновено от квалифициран персонал на кетъринг фирма или заведението доставчик. За добри финансови резултати кетъринг фирми доставчици на индустриален кетъринг трябва да имат постоянни „клиети“ и същевременно да търсят и намират нови.

● парти кетъринг- се извършва предимно на открито и е „запазена марка“ за хора със средни или високи финансови възможности или поне за едно такова комплексно кетъринг парти трябва да се отделят значителни средства. Свързва се с подготовката, организацията и провеждането на големи партита (събирания) с различен характер, за които обстановката и декорът е от оригинален. Свързва се още с използването на скъп инвентар и посуда от благородни метали. Менютата и оформянето на ястията варират от традиционни до екзотични и дори ексцентрични.

Програмата може да включва театрални спектакли, сценични представления, музикални програми, шоу изпълните¬ли и др. в областта на музиката, спектакъла и забавата. Целта е да се излезе от стереотипа, да се демонстрира оригиналност и неповторимост на всяко парти събиране. С времето вкусовете и изискванията на клиентите се менят, поръчителите (клиентите) търсят нови „хоризонти“ и кетъринг продукти. За удовлетворяване на нарастващите изисквания на потребителите все повече фирми търсят нетрадиционни форми на предлагане и обслужване, включващи използването на подвижни кухни, сценични работилници и мобилен специализиран транспорт. Днес парти кетърингът може да се осъществи почти на всяко място и по всяко време.

Парти сервиз може да се организира и от по-„традиционни“ потребители с по-малки финансови средства по различни поводи като сватби, корпоративни и семейни тържества, детски празници, бизнес срещи и др.

● корпоративен празник (Тийм Билдинг)- или служебно честване, както е познато още, по някакъв повод (юбилей, основаване или честване свързано с фирмата, личен повод) и др. може да се организира в ЗХР или извън тях в зала, бизнес център, на открито и т.н. Проявата може да се съчетае с организиране на Тийм Билдинг. Система от мероприятия и дейности, целящи най-малко следното:

• откриване на слабите места и различията на служителите на фирмата, свързани с възникването и отстраняването на недоразумения и конфликти.

• изграждане на доверие и разбирателство в екипа.

• осъществяване на взаимодействие между ръководния екип и изпълнителския персонал в неформална обстановка.

• повишаване мотивацията на целия личен състав на фирмата.

• обединяване и сплотяване на (колектива) екипа.

При провеждане на корпоративния празник обикновено се организира програма, която може да съдържа следните по-важни елементи:

• Избор на място и време.

• Съставяне на програма-сценарий.

• Избор и оформяне на украса и декори на помещенията.

• Съставяне на меню с ястия и напитки.

• Организиране на павилиони, бюфети и барбекю (при провеждане на от¬крито).

• Осигуряване на тенти, шатри и навеси (при провеждане на на проявата на открито).

• Подреждане на залата (разстановка) маси, столове, места за игри, танци идр.

• Избор на водещи.

• Избор на музикално-артистична програма.

• Осигуряване на медицинска помощ при големи корпоративни мероприятия.

• Видео и фото заснимане.

• Осигуряване на транспорт за гостите (при необходимост)

Обслужването извън заведенията като дейност е позната много отдавна но кетърингът като понятие, комплекс от услуги и „изнесено обслужване“ се развива сравнително отскоро.

Предпоставките за развитието на кетъринга са най-малко следните:

• Бурното развитие на икономиката, туризма и другите стопански дейности.

• Увеличаване броя и честотата на провежданите мероприятията, свързани с изхранване и обслужване на гости извън ЗХР от различен характер.

• Липсата на достатъчно време и свободни площи (място) за провеждане на мероприятия.

• Липса на оборудване и обзавеждане за провеждане на мероприятията.

• Стремеж към освобождаване и целесъобразно използване на свободните площи (приходи от продажба и наеми).

• Стремеж към освобождаване на фирмите от несвойствени дейности.

• Стремеж към намаляване на персонала и повишаване на приходите.

В основата на кетъринга е храната и организацията по обслужването на гостите, присъстващи на различните видове мероприятия. От нейното качество и начина на обслужване до голяма степен зависи удовлетвореността на потребителите и крайният финансов резултат. Общото усещане и атмосферата е също от съществено значение при провеждане на кетъринга. Съвкупността от интериор, хранене, обслужване, атракции, забавления и др. елементи на изнесеното обслужване (кетъринга) превръщат мероприятието в събитие и незабравим спомен за домакините. Изкуството да се създаде неповторима атмосфера за потребителя е същността на някои видове кетъринг обслужване. За целта са необходими знанията и уменията на хора с различни професии и специалности и тяхното тясно и съвършено взаимодействие, в основата на което стои точното планиране на мероприятието. Успехът е свързан и с общата концепция и нейното разработване от организатора (мениджъра) и точното й прилагане на всички етапи от формиране до реализацията на продукта. Изисква се усет, интелект, оригиналност, задълбочено познаване характера на дейността и процедурите при съставяне и провеждане на различните видове мероприятия. При осъществяване на кетъринг мероприятие „всичко е важно“ и „всичко е от значение“, което предполага вземането на нестандартни решения и прецизиране на дейностите и процедурите по неговото провеждане. Комплексната услуга кетъринг при провеждане на лични и корпоративни тържества, семейни и детски празници и др. мероприятия предполага наличието най-малко на следните дейности, свързани с организацията и провеждането й:

• Логистика и транспорт.

• Декорация (обзавеждане) на залата.

• Техническо (светлинно и звуково) оборудване.

• Храна (ястия и напитки).

• Обслужване (квалифициран обслужващ персонал).

• Музикални програми.

• Развлекателни програми.

• Професионални водещи (диджей) и шоумени.

• Провеждане на викторини, конкурси и др.

• Организиране на шоу спектакли.

• Филмиране и фотографиране на събитието.

Доставчици на кетъринг мероприятията могат да бъдат:

• Ресторантъорски фирми и заведения – места, в които традиционно се организират и провеждат мероприятия от различен характер със съ¬ответната материално-техническа база (собствени зали, обзавеждане,оборудване, посуда, специализиран персонал и техника).

• Професионални кетъринг фирми – специализирани фирми за организиране и провеждане на мероприятия извън заведенията за хранене и развлечения, разполагащи със собствен или нает транспорт, кухни-майки, обзавеждане, специализиран инвентар {съоръжения, облекла,костюми и др.), обслужващ персонал и техника за провеждане на кетъринг мероприятия.

Доставчиците на кетеринг мероприятия извън ЗХР са фирми на стопанска сметка, предлагащи организиране и провеждане на прояви от различен характер предимно на търговски площи на клиента или наети такива.

Обикновено кетъринг фирми не разполагат със собствени търговски площи, но имат добра материално-техническа база, собствен транспорт и квалифициран собствен или нает обслужващ персонал. Услугите, които предлагат, са свързани с подреждане и декориране на залите, салоните или най-общо казано местата за провеждане на проявите, приготвяне, транспортиране и сервиране на ястията и напитките по предварително уточнено меню, провеждане на забавни програми, викторини и спектакли и др. Съвременните кетъринг фирми предлагат също така медицинско обслужване, охрана и безопасност на гостите, шоу програми и много друга развлечения. За постигане на добри финансови резултати фирми¬те разработват пазарно ориентирани стратегии и поддържат високо квалифициран персонал от мениджъри по маркетинга и продажбите. Изграждат работещи мобилни структури от специалисти и кадри с много добра теоретична и практическа подготовка.

 

Запитване за събитие

Креативни и различни

 • Кои сме ние

  BOLLIER EVENTS GROUP е агенция, специализирана в предоставянето на иновативни и запомнящи се преживявания.

 • Какво правим

  Подхождаме към всеки проект по индивидуален начин, постигайки крайни резултати, които подхождат на нуждите на клиента, като през цялото време се стараем да се наслаждаваме на постоянните предизвикателства и преживявания.

 • Нашата визия

  * Креативност - не обичаме поставените рамки и стереотипи, не следваме чужди практики. Екипът на Bollier Events Group мисли нестандартно, и се старае винаги да бъде креативен и позитивен;


  * Воля - вярваме, че свободата и упоритостта прави хората продуктивни и различни. Именно на тази основа градим всяко едно събитие;


  * Мотото ни е : "Свободни, различни и креативни”.

 • Нашите цели

  * Да сме перфектни - изпипваме всяко едно събитие до най-малкия детайл;


  * Да сме иновативни - ежедневно създаваме нови концепции за всеки клиент;


  * Да сме оригинални - задаваме посоката на развитие на събитийния бизнес в страната;


  Bollier Events Group всеки ден се изправя пред различни предизвикателства, като си поставя нови цели и хоризонти, които да достигне. За екипа ни приоритет е успешно организираното събитие , както и усмихнатият и доволен клиент.